home

Gezinshuis Stippen en Sterren bied een zo normaal mogelijke thuis voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. 

We hebben plek voor maximaal 3 broertjes/zusjes uit één biologisch gezin. Wij vinden het belangrijk dat broertjes en zusjes zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen opgroeien. Maar ook dat ze de aandacht en liefde krijgen die ze nodig hebben. Kinderen kun je nooit los zien van hun biologisch netwerk, wij werken aan een zo gezond mogelijk contact met dit netwerk.