Gezinshuis Stippen en Sterren is een kleinschalige plek voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. We bieden een plek waar kinderen mogen zijn, met alle bagage die ze mee hebben. Waar kinderen mogen ontwikkelen tot unieke personen, die hun eigen pad mogen begaan. Maar waar er ook rekening wordt gehouden met het biologisch netwerk van de kinderen. Deze relatie willen we zo optimaal mogelijk laten zijn, waarbij zo nodig ook hulp wordt geboden in het contact aan beide kanten. 

We bieden plek voor maximaal drie broertjes en of zusjes in de leeftijd van tussen de 4-10 jaar. We kiezen er bewust voor om kinderen uit één gezin te plaatsen, om zo ze de aandacht te kunnen geven die ze verdienen.